Samlade noveller & prosaskisser

VIRGINIA WOOLF [1882–1941] föddes i London. Med romaner som Jakobs rum [1922], Mrs Dalloway [1925], Mot fyren [1927] och Orlando [1928] blev hon en av modernismens förgrundsgestalter och räknas i dag till 1900-talets viktigaste engelskspråkiga författare. 

Läs ett smakprov...
Titel: 
Samlade noveller & prosaskisser
För/efterord: 
Josefin Holmström
Översättning: 
Margareta Ekström
Originaltitel: 
The Complete Shorter Fiction of Virginia Woolf
Författarporträtt: 
Foto: George Charles Beresford, Kolorering: Marina Amaral
Omslagsdesign: 
Lars Sundh
Omslagsbild: 
Mary Jane Ansell, »Instance II«
Bandtyp: 
Inbunden
Genre: 
Klassiker, Novellsamling, Översatt skönlitteratur
Utgivningsdag: 
2014-06-25
Antal sidor: 
368
Format: 
135 x 210 mm
ISBN: 
978-91-7701-983-1 [inb]
978-91-7645-113-7 [e-bok]

Virginia Woolf • Samlade noveller & prosaskisser

När Virginia Woolfs Samlade noveller & prosaskisser gavs ut innebar det första publiceringen av så många som 17 texter.

Tillsammans med klassiska noveller som »Kew Gardens«, »Tecknet på väggen«, »Måndag eller tisdag« och »Spökhuset«, finns här skisser som visar ett av den engelska litteraturens största författarskap i tillblivelse. De äldsta texterna skrevs redan 1906, de senaste kort före hennes död 1941. Läsaren följer kronologiskt utvecklingen av Woolfs unika stil, den »medvetandeström« som blev tongivande för hela den modernistiska eran.

I översättning av Margareta Ekström och med ett nyskrivet förord av Josefin Holmström, kritiker och forskare i engelsk litteratur.

»Virginia Woolf måste räknas tillsammans med Joyce och Proust när det gäller de experimentella landvinningar som helt brutit med traditionen.« | The New York Times

»I det museum som litteraturhistorien utgör har Virginia Woolf verkligen fått sig inrättat ett eget rum – Joyce får nöja sig med att dela rum med T. S. Eliot.« | Bernur

»Virginia Woolf fångar livets komplexitet på ett kongenialt sätt och kan använda tiden, könet eller staden man lever i för att beskriva människan.« | Lisbeth Larsson, Dagens Nyheter