Samlade noveller

KARIN BOYE [1900–1941] var poet, kritiker och författare, en förgrundsgestalt inom den svenska modernismen och än i dag internationellt känd för romanen Kallocain med dess dystopiska framtidsskildring.

Titel: 
Samlade noveller
Författarporträtt: 
Anna Riwkin, 1931. Kolorering: Lars Sundh
Omslagsdesign: 
Rasmus Pettersson
Omslagsbild: 
© Österrikiska nationalbiblioteket
Bandtyp: 
Inbunden
Genre: 
Novellsamling
Utgivningsdag: 
2023-06-30
Antal sidor: 
480
ISBN: 
978-91-8063-429-8 [inb]

Karin Boye • Samlade noveller

Karin Boye är en av Sveriges mest älskade poeter. Hon var också romanförfattare, novellist och översättare. Som prosaist är hon mest känd för sin dystopiska roman Kallocain, medan hennes noveller till stor del fallit i glömska. I denna utgåva samlas för första gången samtliga Karin Boyes noveller i en volym.

Novellerna är genomgående idéburna – något de även kritiserats för – men de är samtidigt egenartade och skrivna på en kärnfull, extatisk prosa som ger en inblick i Boyes liv och den medelklassmiljö hon rörde sig i. Utmärker sig gör till exempel Preludium, om ett barndomsminne konkretiserat genom psykoanalys, och Gudarnas spår, som utforskar brytningen mellan det hedniska och det kristna. Här finns även den ofullbordade Uppsalaskildringen Asketer, ett av Boyes främsta prosaverk.

Texterna är hämtade ur originalsamlingarna Uppgörelser [1934], Ur funktion [1940], samt Bebådelse [1941], som utkom en kort tid efter Boyes död och innehåller romanfragment och skisser, såväl som noveller. Tillsammans kompletterar de bilden av ett av den svenska litteraturens stora författarskap.