Romaner

HJALMAR SÖDERBERG föddes i Stockholm 1869. Efter att ha verkat som journalist och kritiker debuterade han som författare 1905 med Förvillelser, som uppfattades som omoralisk och väckte hätsk debatt. Han var också översättare och framstående novellist. Under många år levde han i Köpenhamn, där han avled år 1941.

Titel: 
Romaner
Författarporträtt: 
Hjalmar Söderberg, 1907 Foto: Stockholms Stadsmuseums samlingar Kolorering: Marina Amaral
Omslagsdesign: 
Lars Sundh
Omslagsbild: 
Jan de Meyere / Stockholms Stadsmuseums samlingar
Bandtyp: 
Inbunden
Genre: 
Klassiker, Översatt skönlitteratur
Utgivningsdag: 
2022-08-25
Antal sidor: 
624
ISBN: 
978-91-8023-542-6 [inb]

Hjalmar Söderberg • Romaner

Hjalmar Söderbergs romaner hör till de litterära höjdpunkterna från det förra sekelskiftet i Sverige, inte minst för de melankoliska Stockholmsskildringarna och för livshållningen, som föregriper 1940-talets existentialism.

Ledan och dekadensen i Förvillelser [1895], där den unge medicinstudenten Tomas Weber försöker hantera skulder och förälskelser med samma bekymmerslöshet, går i den delvis självbiografiska Martin Bircks ungdom [1901] över i en undersökning av mer medvetna livsval, eller uteblivna sådana. I de mogna mästerverken Doktor Glas [1905] och Den allvarsamma leken [1912] växer skildringen av kärlek, ansvar, ensamhet och sociala konventioner till lågmälda men djupt tragiska draman.

Hjalmar Söderbergs blick för den konfliktfyllda moderna människan är unik, liksom hans förmåga att med impressionistiska skisser fånga henne i de mest avgörande ögonblicken. Hans fyra romaner presenteras här i en volym.