Noveller

HJALMAR SÖDERBERG föddes i Stockholm 1869. Efter att ha verkat som journalist och kritiker debuterade han som författare 1905 med Förvillelser, som uppfattades som omoralisk och väckte hätsk debatt. Han var också översättare och framstående novellist. Under många år levde han i Köpenhamn, där han avled år 1941.

Titel: 
Noveller
Författarporträtt: 
Hjalmar Söderberg, 1907 Foto: Stockholms Stadsmuseums samlingar Kolorering: Marina Amaral
Omslagsdesign: 
Lars Sundh
Omslagsbild: 
Jan de Meyere / Stockholms Stadsmuseums samlingar
Bandtyp: 
Inbunden
Genre: 
Novellsamling, Skönlitteratur
Utgivningsdag: 
2022-08-25
Antal sidor: 
464
ISBN: 
978-91-8023-543-3 [inb]

Hjalmar Söderberg • Noveller

Hjalmar Söderbergs novellkonst är stämningsrik och elegant, koncentrerad och flyktig på samma gång. Ensamma, vilsna eller sammanhangslösa människor tecknas i avgörande ögonblick. Miljöerna träder fram med snabba, impressionistiska penseldrag. Här står friheten att välja ofta mot en oförmåga att leva, på grund av inre konflikter, yttre omständigheter eller sociala konventioner. Den livshållning som kommer till uttryck brukar förknippas med livsledan och dekadensen som var på modet kring sekelskiftet 1900, även om den lika gärna kan ses som ett förebådande av 1940-talets existentialism. Men främst är Hjalmar Söderberg en stor människokännare som med allvarlig blick fångar sina gestalter när kärleken, sorgen, tvivlet eller erotiken är som allra mest intensiv – och, inte minst, en lysande Stockholmsskildrare.

I denna volym ingår den stora merparten av Hjalmar Söderbergs noveller.