Tre korta klassiker

LARS GUSTAFSSON [1936–2016], född i Västerås, var författare och filosof och verkade som profes­sor vid Uni­versity of Texas 1983–2006. Han debuterade 1957 med romanen Vägvila och med ett nittiotal böcker – romaner, diktsamlingar och essäsamlingar – kom Gustafsson att höra till vår litteraturs mest produktiva och mest översatta för­fattare. 2015 tilldelades Lars Gustafsson som förste utländske författare det prestigefyllda tyska Thomas Mann-priset och under sin levnadstid mottog han närmare trettio större litterära priser. Modernista har gett ut romanerna Tennisspelarna, En ­biodlares död och En kakelsättares eftermiddag, vilka också finns samlade i voly­men Tre korta klassiker [2013].

Läs ett smakprov...
Titel: 
Tre korta klassiker: Tennisspelarna, En biodlares död, En kakelsättares eftermiddag
För/efterord: 
Sigrid Combüchen / Anna Hallberg / Anders Olsson
Omslagsdesign: 
Lars Sundh
Omslagsbild: 
Antagain / Marcelo Saavedra / Dave White
Bandtyp: 
Inbunden
Genre: 
Skönlitteratur
Utgivningsdag: 
2013-10-18
Antal sidor: 
384
Format: 
135 x 210 mm
ISBN: 
978-91-7499-294-6 [inb]
978-91-7499-347-9 [e-bok]

Lars Gustafsson • Tre korta klassiker

Tre romaner med något gemensamt; om än inte helt lätt att precisera vad. Alla tre ganska korta till omfånget. Alla tre med huvudpersoner som bär ett envist, lätt excentriskt drag, såsom Lars Gustafssons romankaraktärer brukar göra.

Men där finns också någonting annat som gör att just de här tre börjat framstå som verkliga klassiker. Det har att göra med hur en levande tid gestaltas.

Tiden hos Gustafsson kan nästan stanna upp, som en boll i ett serveuppkast, sakta roterande i luften med vänsterspinn mot en texansk sommarhimmel, som i Tennisspelarna [1977]. Den kan också bli universell; jaglös som bin eller som den människa som vet att det är ute med henne och svarar på denna vetskap med kärlek, i En biodlares död [1978]. Eller så kan den nästan helt utan avbrott låta ett brokigt liv utspela sig under En kakelsättares eftermiddag [1991].

Denna nyutgåva är försedd med förord av författaren och kulturjournalisten Sigrid Combüchen, poeten och kritikern Anna Hallberg samt Anders Olsson, författare, litteraturhistoriker och ledamot av Svenska Akademien.

Om Tennisspelarna:

»Tennisspelarna är den roligaste roman som skrivits på svenska sedan jag vet inte när.« | Magnus Eriksson, Svenska Dagbladet

»En av mina tio favoritromaner genom tiderna. Denna tunna roman från 1977 är en av de lyckligaste och mest intelligenta böcker som skrivits på svenska språket.« | Jan Gradvall, Dagens Industri

»Vad är det då som gör att det är så behagligt att läsa den här romanen? Jag tror att det har att göra med att den tycks vara berättad av sig själv.« | Stig Larsson, Expressen

»Tennisspelarna vinner i längden därför att den spelar sitt eget spel och struntar i vad andra tycker.« | Dagens Nyheter

»Sällan har väl en så munter – och bra – bok skrivits. En bok där det kroppsliga och det intellektuella är jämbördiga.« | Östgöta Correspondenten