Svensk romantisk poesi: från Kellgren till Rydberg

STAFFAN BERGSTEN [1932–2022] var författare och litteraturhistoriker. Han har porträtterat diktare som Gustaf Fröding, T. S. Eliot, Tomas Tranströmer, Birgitta Lillpers, Erik Axel Karlfeldt, Katarina Frostenson, Erik Johan Stagnelius och Ann Jäderlund.

Titel: 
Svensk romantisk poesi: från Kellgren till Rydberg
Omslagsdesign: 
Rasmus Pettersson
Omslagsbild: 
© Shutterstock.com
Bandtyp: 
Inbunden
Genre: 
Lyrik
Utgivningsdag: 
2023-10-20
Antal sidor: 
272
ISBN: 
978-91-7645-624-8 [inb]
978-91-7645-623-1 [e-bok]

Staffan Bergsten • Svensk romantisk poesi: från Kellgren till Rydberg

Det sena 1700-talet och inledningen av 1800-talet har kallats »den svenska poesins guldålder« – en brytningstid då inte bara samhället förändrades i snabb takt, utan också litteraturen: sträng klassicism och kvävande formkrav gick över i »förmågan att ge ord åt det inre livets alla skiftningar från mörkaste svårmod och längtan bort ur den jordiska jämmerdalen till jublande lycka och extatiskt skådande av den
himmelska skönhetens evighetsrike«, som Staffan Bergsten skriver i förordet till denna antologi.

Här presenteras poesi från perioden som tillsammans kan sägas definiera detta omvälvande skede. Bergsten skriver: »Med Kellgren kom klarheten, med Franzén mjukheten, med Wallin malmklangen, med Tegnér bildkraften, med Geijer den intima tonen, med Atterbom det prunkande bildspråket, med Stagnelius den översvinnliga lidelsen, med Runeberg den vårblonda sensualismen och med Rydberg det borrande grubbleriet.«

Svensk romantisk poesi, redigerad av Staffan Bergsten, rymmer ett rikt urval av den svenska romantiska poesins viktigaste och mest kända dikter.