Samlade dikter

EDITH SÖDERGRAN [född 1892 i Sankt Petersburg, Ryssland; död 1923 i Raivola, Finland] var en finlandssvensk poet och ett av den svenskspråkiga lyriska modernismens viktigaste namn.

Titel: 
Samlade dikter
Originaltitel: 
Inkluderade diktsamlingar: Dikter [1916], Septemberlyran [1918], Rosenaltaret [1919], Brokiga iakttagelser [1919], Framtidens skugga [1920]
Omslagsdesign: 
Lars Sundh
Omslagsbild: 
iKing Jos / Shutterstock
Bandtyp: 
Pocket
Genre: 
Klassiker, Lyrik
Utgivningsdag: 
2022-04-29
Antal sidor: 
192
Format: 
110 x 178 mm
ISBN: 
978-91-8023-770-3 [poc]
978-91-7781-786-4 [inb]

Edith Södergran • Samlade dikter

Edith Södergran är ett av de största namnen inom den svenskspråkiga poesin. Influerad av fransk symbolism, tysk expressionism, rysk futurism och den tyske filosofen Friedrich Nietzsche har hennes dikt en ovanligt internationell prägel. Hennes mest omtalade tema är det feministiska, som har sin särart genom influensen från Nietzsche, inte minst övermänniskoidealet.

Denna bok innehåller samtliga Södergrans diktsamlingar, från debuten Dikter [1916], med de ofta citerade dikterna »Dagens svalnar I–IV« (»Du sökte en kvinna/och fann en själ – du är besviken«) och »Vierge moderne« (»Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum«), till den postuma samlingen Landet som icke är [1925] med de dikter Södergran skrev dödssjuk i tuberkulos.