Fruktan och bävan

SØREN AABYE KIERKEGAARD [1813–1855] var en dansk filosof, teolog och författare, och en av den filosofiska existentialismens grundare. Han föddes i Köpenhamn som son till Michael Pedersen Kierkegaard, som i samband med Napoleonkrigen blev en av Danmarks rikaste män. Till Søren Kierkegaards viktigaste verk hör – utöver Fruktan och bävan [Frygt og Bæven] – bland annat Antingen eller [Enten–Eller, 1843] och Begreppet ångest [Begrebet Angest, 1844].

Titel: 
Fruktan och bävan
Översättning: 
Richard Hejll
Originaltitel: 
Frygt og Bæven. Dialektisk Lyrik af Johannes de Silentio
Bandtyp: 
Inbunden
Genre: 
Filosofi & Religion, Översatt skönlitteratur
Utgivningsdag: 
2025-08-29
Antal sidor: 
160
ISBN: 
978-91-8023-913-4 [inb]
978-91-8023-914-1 [e-bok]

Sören Kierkegaard • Fruktan och bävan

Søren Kierkegaards Fruktan och bävan – först utgiven 1843 under pseudonymen Johannes de silentio – har i generationer behållit sin ställning som en av moralfilosofins mest centrala texter och inspirerat författare och konstnärer som Walter Benjamin, Edvard Munch, W. H. Auden och Jean-Paul Sartre.

Kierkegaard utforskar här paradoxen bakom den bibliska Abrahams beslut att låta sina förpliktelser inför Gud gå före förpliktelserna till hans egen familj. Samtidigt kritiserar han sin tids teologi för dess försök att förklara kristendomens objektiva sanning, något Kierkegaard ansåg vara omöjligt.

Fruktan och bävan presenteras här i svensk översättning av Richard Hejll.