Eddan: De nordiska guda- och hjältesångerna
Titel: 
Eddan: De nordiska guda- och hjältesångerna
Översättning: 
Björn Collinder
Omslagsdesign: 
© Serhii Yushkov / Shutterstock.com
Omslagsbild: 
Rasmus Pettersson
Bandtyp: 
Inbunden
Genre: 
Översatt skönlitteratur
Utgivningsdag: 
2024-09-12
Antal sidor: 
368
ISBN: 
978-91-8662-905-2 [inb]
978-91-8094-818-0 [e-bok]

Eddan: De nordiska guda- och hjältesångerna

Eddan: De nordiska guda- och hjältesångerna – även kallad Den poetiska Eddan eller Edda Saemundar – innehåller de äldsta kända texterna om nordisk mytologi, skrivna i Norge och på Island under 80–1000-talet.

Uppdelad i gudadikter och hjältedikter berättar Eddan mäktiga historier om de fornnordiska gudarna och hjältarna. Här finns berättelserna om Oden, Tor och Freja, om Midgårdsormen och draken Nidhugg, och den kanske främsta dikten av dem alla: »Valans spådom«, som skildrar världens uppkomst och undergång.

Dikterna, som genom århundraden av muntlig tradering förändrats och fått nya lager, nedtecknades på 1200-talet i pergamentskriften Codex Regius. Sedan dess har de i flera omgångar översatts till svenska, här av Björn Collinder.