Döda huset

FJODOR DOSTOJEVSKIJ [1821–1881] är mästaren från S:t Petersburg, en av de största romanförfattarna genom tiderna. Hans mest inflytelserika verk är romanerna Brott och straff [1866], Idioten [1869], Onda andar [1872] och Bröderna Karamazov [1880].

Titel: 
Döda huset
Översättning: 
Hjalmar Dahl
Originaltitel: 
Записки из Мёртвого дома
Omslagsbild: 
Egon Schiele, »Selbstporträt mit an die Brust gelegten Händen«, 1910
Bandtyp: 
Inbunden
Genre: 
Översatt skönlitteratur, Reportage
Utgivningsdag: 
2021-02-12
Antal sidor: 
352
ISBN: 
978-91-8662-914-4 [inb]
978-91-7499-740-8 [e-bok]

Fjodor Dostojevskij • Döda huset

År 1849 arresterades den före detta officeren Fjodor Dostojevskij för att ha deltagit i en socialistisk studiecirkel. Efter åtta månaders arrest utsattes han för en skenavrättning och skickades därefter till Sibirien på fyra års straffarbete. Ytterligare sex år i förvisning följde, och efter det kunde han slutligen resa hem till S.t Peterburg och återuppta sin författarbana.

Döda huset är Dostojevskijs rapport från de fyra åren i fångläger och den första av hans fem berömda mastodontböcker – och även den första romanen att behandla det ryska fängelsesystemet.

I denna förtäckta självbiografi visar Dostojevskij prov på sin stora människokännedom. Detaljerat redogör han för sitt eget och sina medfångars liv under stora umbäranden; färgstarka livsöden växer fram i köld och smuts, lojaliteter sätts på prov och de stora moraliska och religiösa frågor som Dostojevskij brottas med i hela författarskapet uppenbaras i de eländigaste av situationer.

I svensk översättning av Hjalmar Dahl.

 

 

»Att jag funnit Dostojevskij hör till mitt livs största lyckor.« | Friedrich Nietzsche 

»Dostojevskij och ingen annan skapade den moderna prosan.« | James Joyce

»Min blodsförvant.« | Franz Kafka