Brigitte Bardot & Lolitasyndromet

SIMONE DE BEAUVOIR [1908–1986] var en fransk författare, filosof, feminist, samhällsteoretiker och politisk aktivist. Mest berömd av hennes böcker är Det andra könet [Le Deuxième Sexe, 1949], en av feminismens och genusteorins centrala klassiker, från vilken följande citat kommer: »man föds inte till kvinna, man blir det«. Till hennes viktiga verk hör även romanen Mandarinerna [1954], men det är främst i essäformen som de Beauvoir praktiserade sin feministiska etik och fenomenologi.

Läs ett smakprov...
Titel: 
Brigitte Bardot & Lolitasyndromet
För/efterord: 
Anna Patronella Fredlund
Översättning: 
Anna Petronella Fredlund
Originaltitel: 
Birgitte Bardot and the Lolita syndrome
Omslagsdesign: 
Lars Sundh
Bandtyp: 
Häftad
Genre: 
Klassiker, Översatt
Utgivningsdag: 
2012-06-30
Antal sidor: 
272
Format: 
148 x 210 mm
ISBN: 
978-91-7499-073-7 [mb]
978-91-7499-137-6 [poc]
978-91-7499-235-9 [e-bok]

Simone de Beauvoir • Brigitte Bardot & Lolitasyndromet

Brigitte Bardot och Lolitasyndromet är essäer skrivna mellan 1944 och 1959, som visar grunden av Simone de Beauvoirs tänkande. Här utforskas allt från Brigitte Bardot som ett provokativt löfte om kvinnlig frigörelse, till hur Marquis de Sade förvånande nog kan kallas moralist, samt grundläggande etiska frågor om människors handlande och ansvar. Allting genomkorsas av temat tvetydighet: hur den mänskliga existensen kännetecknas av en dubbelhet som inte går att avläsa i termer av motsatser.

Till en fenomenologisk tradition som tidigare varit betydligt mera ren, teoretisk, språkorienterad, förde Simone de Beauvoir in etiska och politiska frågor. På olika sätt, genom olika perspektiv, visar dessa essäer, varför hon hör till de senaste hundra årens viktigaste tänkare.

I svensk översättning och med efterord av Anna Petronella Fredlund.

»De nio essäerna i Brigitte Bardot och Lolitasyndromet visar både på spännvidden och konsekvensen i Simone de Beauvoirs tänkande. En stor filosof har blivit mera tillgänglig, och moralen har skänkts en smula mer tvetydighet.« | Elisabeth Hjort, Svenska Dagbladet

»Det är en särskild njutning att vistas i Simone de Beauvoirs sällskap.« | Salka Hallström Bornold, Expressen

»Simone de Beauvoir lyckas ge större perspektiv. Hon gör dig till en modigare läsare. Brigitte Bardot & Lolitasyndromet är ett incitament att använda, när dumheten kämpar sig fram till större utrymme och större betydelse.« | Björn Kohlström, Bernur

»När jag läser Simone de Beauvoirs essäer, många skrivna efter andra världskriget, slås jag av hur storslagen existentialismen var som filosofi, och vilka höga krav den ställde på människan: hon var tvungen att handla, välja, och i varje val ta ansvar för hur det skulle bli om alla andra valde samma sak. Detta anspråk saknar jag i dagens intellektuella samtal.« | Kajsa Ekis Ekman, Dagens Nyheter

»Det finns en respektingivande kompromisslöshet hos filosofen Simone de Beauvoir, som i och med denna utgåva ges en mer sammansatt bild på svenska. Det är stimulerande läsning.« | Maria Store, Borås Tidning